Chủ đầu tư : anh Tâm 

Địa điểm : Đỗ Xuân Hợp - Q9 - TP.HCM

Diện tích sử dụng : 4000m2

Thời gian hoàn thiện : 2017