Chủ đầu tư : Anh Thể - Chị Nga  

Địa điểm : Thủ Đức - Tp.HCM

Diện tích đất : 400 m2

Diện tích nhà : 130 m2