Chủ đầu tư : Anh Nhật 

Địa điểm : Phú Mỹ Hưng 

Vật liệu : Acrylic , Laminate ...

Diện tích : 170 m2

Hoàn thành : 2013