Chủ đầu tư : anh Nhất - chị Linh 

Địa điểm : 01 Nguyễn Huy Tưởng - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM

Diện tích : 6.5m x 25m

Thời gian hoàn thiện : 2013