Chủ đầu tư : a Phong

Địa điểm :Nguyễn Thiện Thuật - Q3 - Tp.HCM

Hạng mục : Sửa chữa

Diện tích : 4.0m x 15m

Thời gian hoàn thành : 2015