Chủ đầu tư : a Nam  - chị Hằng

Địa điểm : 39B Nhất Chi Mai - Q. Tân Bình - Tp.HCM

Hạng mục : Xây mới 

Diện tích : 4m x 17m

Thời gian hoàn thành : 2017