Chủ đầu tư : Anh Châu

Hạng mục : Nhà phố xây mới 

Địa chỉ: 40/47B Nguyễn Giản Thanh - Quận 10 - Tp.HCM

Thời gian hoàn thành : 2013