Chủ đầu tư : a Cường  - chị Pha 

Địa điểm : 60 Nam Hòa - Q9 - Tp.HCM

Hạng mục : Xây mới 

Diện tích : 5.2m x 24m

Thời gian hoàn thành : 2016