Chủ đầu tư : A Phước 

Địa điểm : Bình Dương

Diện tích : 100 m2

Thời gian hoàn thiện : 2015