Chủ đầu tư : Anh Be - Chị Cầm

Hạng mục : sửa chữa 

Vật liệu sử dụng chủ yếu là gỗ công nghiệp Laminate , Acrylic , sắt , lam gỗ bê tông nhân tạo ....

Thời gian hoàn thiện : 2015